De fundering van betonplaten moet aan de juiste voorwaarden voldoen om een duurzame verharding te realiseren. De ondergrond is namelijk de basis voor een strakke betonplaten verharding. Indien de ondergrond onvoldoende steun biedt, hebben de betonplaten onvoldoende draagkracht voor de aslast. De kans op scheuren of zelfs breken van de betonnen platen is groot. Een nauwkeurige betonplaat fundering voorkomt deze problemen. De fundering van een betonplaat bestaat onder andere uit een zandbed voorzien van het juiste zand. Er zijn namelijk vele zandsoorten, maar niet elke zandsoort is geschikt als ondergrond voor betonplaten. Daarbij dient het zand ook te voldoen aan de voorwaarden voor een goede afwatering van het terrein. Ook het vlakmaken van de ondergrond is van cruciaal belang voor een goede fundering. Alleen een gelijkmatig dragende ondergrond in combinatie met de juiste betonplaat afmeting creëren een duurzame verharding. In dit blog leest u meer over het aanbrengen van een zandbed als onderdeel en toplaag van een betonplaat fundering.

 

ZANDBED ALS FUNDERING

Betonplaten leggen | Onderbaan betonplaten | Project Dordrecht | De KeijOm ervoor te zorgen dat de ondergrond de juiste draagkracht biedt, adviseert De Keij om een zandbed aan te brengen op een vlakke en dragende ondergrond. Het zandbed dient als laatste laag van een betonplaten fundering en wordt op een gelijkmatige klei,- zand,- of veengrond aangebracht. Het zandbed oftewel zandbaan kan uit meerdere lagen zand bestaan, zoals drainagezand of brekerszand. Betonnen platen zetten zich namelijk beter af in grove zand. Tegelijkertijd dient het grove zand als goede afwatering voor het terrein. De belangrijkste functie van het zandbed is het spreiden van de belasting dat over de betonplaten rijdt. Het spreiden van het totale gewicht voorkomt vervorming zoals oneffenheden en spoorvorming. De zandbaan als laatste laag van de fundering dient dus als een dragende toplaag voor betonplaten.

 

AANBRENGEN ZANDBED

Om een zandbed aan te brengen als toplaag van de betonplaat fundering dient allereerst de ondergrond nauwkeurig vlak te zijn, vrij van puin en andere obstakels. Vervolgens wordt met  lasergestuurde machines de ondergrond op de millimeter nauwkeurig vlak gemaakt. Daarna is het mogelijk om de zandbaan op de nauwkeurige ondergrond te egaliseren en indien nodig onder afschot aan te brengen. Afhankelijk van de ondergrondgesteldheid en de belasting van de betonplaten adviseert De Keij een zandbed van minimaal 10cm. Daarbij rekening houdend met een goede waterhuishouding van het terrein. In de bedrijfsvideo van De Keij ziet u een kort proces voor het realiseren van een terreinverharding.

 

AFWATERING

Om wateroverlast te voorkomen bij een betonplaten verharding is het belangrijk dat er een goede waterhuishouding aanwezig is. Een goede afwatering zorgt er voor dat het (regen)water op de juiste manier wordt afgevoerd door middel van afwateringsgoten en zandvangputten. Daarnaast kan het grondwater geen schade aanrichten aan de betonplaten. Voor een goede waterhuishouding van het terrein houdt De Keij rekening met:

  • een ondergrond aangelegd onder afschot, zodat het regenwater op een juiste manier afvoert,
  • een zandbaan geëgaliseerd door middel van lasergestuurd apparatuur,  voor een nauwkeurig vlakke ondergrond,
  • een zandbaan bestaande uit grove zand.

Let wel; Als de ondergrond lager ligt dan het grondwater moet het zandbed extra worden verstevigd. We noemen dit ook wel de onderfundering.

 

ASLAST BETONPLATEN

Betonplaten met afwateringsgotenTot slot is het van belang dat De Keij weet welke aslast de betonplaten maximaal moeten dragen. Aan de hand van de genoemde aslast adviseert De Keij de juiste afmeting betonplaten of Stelconplaten voor de toekomstige erfverharding. Daarnaast geven zij dan het juiste advies voor het aanbrengen van een nauwkeurig zandbed met de juiste draagkracht.
Wilt u alle werkzaamheden uit handen geven en één aanspreekpunt voor het aanleggen van een verharding met betonplaten? Geen probleem! De Keij verricht werkzaamheden van het egaliseren van de ondergrond tot het leggen van betonplaten met een nette afwerking. In korte tijd is het terrein aangelegd met een betonnen verharding en kunt u de werkzaamheden weer voortzetten.

 

WILT U MEER INFORMATIE OVER HET AANBRENGEN VAN EEN ZANDBED BIJ UW TERREIN?

Wilt u een betonplaat als fundering en heeft u specifieke vragen over grondwerken, zoals het aanbrengen van een zandbed of vlakmaken van de ondergrond? Of vragen over het leggen van betonplaten of Stelconplaten? De medewerkers bij De Keij staan voor u klaar om uw vragen te beantwoorden. Neem gerust contact met hen op of vul het contactformulier in!

Onze laatste projecten

Contactinformatie

Matensestraat 61A
6669 CH Dodewaard
Nederland

KvK: 85004014
BTW: NL863463848B01

© 2024 De Keij Betonplaten | Sitemap | Privacy Policy | Algemene voorwaarden

Website: Stylemaster