Deze website gebruikt analytische cookies om bezoekersstatistieken bij te houden.

De Keij Betonplaten richt zich met name op de agrarische- en industriële sector, binnen de zakelijke markt. Onder de agrarische sector verstaan wij de akkerbouw, tuinbouw, veeteelt en boomkwekerijen. Binnen de agrarische sector realiseert De Keij verhardingen met elementen als betonplaten en keerwanden. Deze erfverhardingen zorgen ervoor dat u efficiënter kunt werken en comfortabeler kunt rijden met u materieel.

 

SOORTEN VERHARDINGEN VOOR AGRARIERS 

Er is een flinke groei te zien binnen de agrarische sector voor realisatie van open verhardingen als; kavelpaden, betonpaden en toegangswegen. Ook het realiseren van sleufsilo’s zijn binnen de agrarische sector erg gewild. Veel agrariërs willen hun erf voorzien van een goede verharding om zo comfortabel en efficiënt mogelijk te werken.

 

VERHARDINGEN MET BETONPLATEN

Binnen de agrarische sector vindt u erfverhardingen als kavelpaden, betonpaden en toegangswegen. Deze verhardingen worden gerealiseerd met betonplaten. Niet alleen de betonplaten verzorgen een comfortabele ondergrond, maar ook de ondergrond dient goed aangelegd te zijn. De ondergrond speelt daarbij een belangrijke rol. Om een goede erfverharding te creëren, verzorgt De Keij complete projecten. Zij realiseren projecten vanaf het egaliseren van de ondergrond tot het leggen van de betonplaten. De Keij heeft diverse betonplaten leverbaar in verschillende afmetingen, diktes en toplagen.

 

AFMETINGEN VAN BETONPLATEN

De meest voorkomende en gebruikte afmeting is de 200x200cm. Daarnaast hebben we ook de afmetingen 200x150cm, 200x100cm, 300x120cm, 350x120cm en 80x120cm. Samen met diverse andere maten maakt de Keij het mogelijk om elk oppervlak te voorzien van een betonnen verharding. Naast de bovenstaande afmetingen van betonplaten, zijn de betonplaten ook verkrijgbaar in verschillende diktes. De meest voorkomende diktes zijn 14 cm en 16 cm. Het verkeer wat over uw toekomstig erfverharding rijdt, bepaalt de dikte van de betonplaten. Betonplaten van 14 cm dik kunnen het maximale gewicht van 15 ton dragen. Betonplaten van 16 cm dik hebben de mogelijkheid om maximaal 20 ton per aslast te dragen.

 

TOPLAGEN VAN BETONPLATEN

De toplagen van betonplaten zijn van belang voor uw verhardingen. De toplagen zijn in twee soorten te onderscheiden, namelijk gladde en stroeve betonplaten. Gladde betonplaten (ook wel tegelstroeve betonplaten genoemd); Deze betonplaten hebben een gladde structuur en worden veelal gerealiseerd bij binnenlocaties, boomkwekerijen en fietspaden. Gebezemde betonplaten (ook wel stroeve betonplaten genoemd); Deze betonplaten hebben een grove structuur en zijn voorzien van een antislipstructuur. De bezemstructuren zijn duidelijk zichtbaar. Gebezemde betonplaten worden veelal gebruikt bij verhardingen met hellingen of betonpaden waar veel klei op komt te liggen. Ook voor het vee is het belangrijk dat zij grip hebben op uw erfverharding.

 

Wilt u niet alleen een kavelpad, betonpad of een toegangsweg verharden, maar ook een efficiënte opslagbunker voor uw mest en voer? Sleufsilo’s, welke bestaan uit betonplaten en keerwanden, zijn daarvoor de beste oplossing!

 

SLEUFSILO BOUWEN

Binnen de agrarische sector heeft De Keij bij veel zakelijke bedrijven sleufsilo’s geplaatst. Een duurzame oplossing voor de opslag van voer en mest. Dankzij de hoge keerwanden kunt u meer voer of mest kwijt met dezelfde oppervlakte. Door betonplaten als ondergrond te gebruiken, behoudt het voer zijn kwaliteit. Daarnaast zijn de sleufsilowanden vervaardigd van speciaal beton met een hoge dichtheid. Het beton is zuurbestendig, zodat sappen uit het voer niet het beton binnendringen.

 

LEVERING BETONPLATEN EN KEERWANDEN

De Keij biedt een snelle en efficiënte levering van betonplaten doordat zij een bulk inkopen bij de leveranciers. Zo realiseren wij in korte tijd uw verharding. Een erfverharding waarop u met lichte of zware voertuigen kunt draaien en rijden. Of een duurzame oplossing voor het bedrijf, zoals het plaatsen van een sleufsilo. Afhankelijk van de locatie, realiseren wij tot een paar duizend vierkante meter verharding per dag. Wilt u een kavelpad, betonpad of toegangsweg verharden? Of een sleufsilo bouwen? De Keij biedt mogelijkheden! Wat hen betreft is uw project binnenkort gerealiseerd! Neem contact op met De Keij!

© 2020 De Keij Betonplaten | Sitemap | Privacy Policy | Algemene voorwaarden

Website: Stylemaster